Papież o przedsiębiorcach

Potrzebują modlitwy i wsparcia kościelnej wspólnoty, aby mogli dawać pracę...

Nominacja na Asystenta Stowarzyszenia

Wraz z początkiem listopada Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” zyskało ważną osobę. Od tej chwili Ksiądz Kanonik Piotr Brząkalik został Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia.

W DUCHU EWANGELII BUDUJEMY DOBRO WSPÓLNE

W oparciu o Tempera & WordPress.