Jak zostać członkiem

Członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” może zostać każdy menadżer, przedstawiciel sektora biznesu, nauki lub kultury, który dobrowolnie chce włączyć się w ideę budowania dobra wspólnego oraz  kieruje się zasadami Ewangelii w życiu prywatnym i zawodowym. Członkowie nie podejmują uczestnictwa w Stowarzyszeniu w celach zarobkowych.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Zwyczajnych (wybieranych po złożeniu deklaracji), Honorowych (szczególnie zasłużonych i powoływanych przez Stowarzyszenie) oraz Wspierających (pomagających finansowo i organizacyjnie w realizowaniu misji Stowarzyszenia).

Potencjał wiedzy i umiejętności osób należących do Stowarzyszenia jest wykorzystywany w pracach specjalnie powołanych zespołów eksperckich, które zajmują się opracowywaniem inicjatyw lub propozycji zmian zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego, nauki i biznesu. Dotychczas utworzone zostały zespoły ds. energetyki, edukacji, zdrowia, zabezpieczenia społecznego, kultury oraz mediów.   Ponadto, członkowie „Nostra Res” aktywnie uczestniczą w pracach przy realizacji celów Stowarzyszenia, działają zgodnie z jego statutem oraz opłacają składki.

Do pobrania:

Deklaracja członka zwyczajnego

Deklaracja członka wspierającego

Komentowanie jest wyłączone