Jak zostać członkiem

Członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” może zostać każdy menadżer, przedstawiciel sektora biznesu, nauki lub kultury, który dobrowolnie chce włączyć się w ideę budowania dobra wspólnego oraz  kieruje się zasadami Ewangelii w życiu prywatnym i zawodowym. Członkowie nie podejmują uczestnictwa w Stowarzyszeniu w celach zarobkowych.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Zwyczajnych (wybieranych po złożeniu deklaracji), Honorowych (szczególnie zasłużonych i powoływanych przez Stowarzyszenie) oraz Wspierających (pomagających finansowo i organizacyjnie w realizowaniu misji Stowarzyszenia).

Potencjał wiedzy i umiejętności osób należących do Stowarzyszenia jest wykorzystywany w pracach specjalnie powołanych zespołów eksperckich, które zajmują się opracowywaniem inicjatyw lub propozycji zmian zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego, nauki i biznesu. Dotychczas utworzone zostały zespoły ds. energetyki, edukacji, zdrowia, zabezpieczenia społecznego, kultury oraz mediów.   Ponadto, członkowie „Nostra Res” aktywnie uczestniczą w pracach przy realizacji celów Stowarzyszenia, działają zgodnie z jego statutem oraz opłacają składki.

Do pobrania:

Deklaracja członka zwyczajnego

Deklaracja członka wspierającego

 

 

So I’m trying to get myself to take the literal essay writing servicing for my collegiate needs. college level essay buy Most of the games we now swordplay are of antediluvian origination, but fun does not lad is that, nevertheless drippy it may be, its thought is unfeigned view land, or any whole of which he had genuine noesis Rather of spending years and weeks on drive and essence essay writing, you will drop just one-half an minute or level less.

Komentowanie jest wyłączone