Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia tworzą grono osób, które w życiu codziennym i zawodowym starają się przestrzegać zasad płynących z Pisma Świętego. Są to chrześcijańscy przedsiębiorcy i menadżerowie, a także przedstawiciele nauki, kultury i mediów, dla których celem nie jest pogoń za zyskiem, ale jego umiejętne rozwijanie i dzielenie. Wykorzystują swój sukces i doświadczenie do budowania dobra wspólnego, wzajemnej pomocy i umacniania więzi pomiędzy członkami. To przede wszystkim osoby,  które działając w sektorze biznesu, nauki czy kultury,  nie wstydzą się mówić otwarcie o swojej wierze .

 .

Komentowanie jest wyłączone