Misja

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” działa od połowy 2013 roku. Tworzy wspólnotę osób świeckich, menadżerów, którzy w życiu prywatnym oraz zawodowym kierują się zasadami Ewangelii i Dekalogu. Stowarzyszenie skupia ludzi sukcesu, których talent organizacyjny i czas są wykorzystywane dla realizacji celu budowania dobra wspólnego.

Stowarzyszenie „Nostra Res” powstało po to, by budować dobro wspólne wśród jego członków oraz działać w duchu Ewangelii, przy wykorzystaniu dorobku społecznej nauki Kościoła Katolickiego.

Idea Stowarzyszenia powstała w odpowiedzi na potrzebę „policzenia się” i zebrania w jednym miejscu osób świadomych odpowiedzialności za powierzone im mienie, a przy tym przestrzegających zasad Ewangelii i otwarcie wypełniających swoje powołanie w roli lidera biznesu. Swoim działaniem „Nostra Res” chce uświadamiać, szczególnie młodych chrześcijan, jak ważną rolę współcześnie pełni chrześcijański i przedsiębiorczy lider oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Misja Stowarzyszenia realizowana jest poprzez organizację wykładów, konferencji i imprez kulturalnych, które krzewią postawy chrześcijańskie. Dodatkowo, „ Nostra Res” współpracuje z Duszpasterstwami Przedsiębiorców i Pracodawców oraz innymi instytucjami chrześcijańskimi. Prowadzi też edukacje w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych.

Pobierz broszurę informacyjną Nostra Res.

Komentowanie jest wyłączone