Kongres Europa Christi

EKONOMIA W KONTEKŚCIE „EUROPA CHRISTI”

Ruch „EUROPA CHRISTI” prowadzi do odbudowy, przywrócenia i rozpoznania wartości chrześcijańskich we wszystkich aspektach życia społeczno-politycznego. W tym znaczeniu szeroko rozumiana sfera ekonomiczna, od jej wymiaru teoretycznego po jej praktyczny codzienny wyraz, jest oparta na wartościach chrześcijańskich i tylko w ich kontekście może twórczo funkcjonować. Wymiar gospodarczy naszego życia tworzą przedsiębiorcy. Prawo do przedsiębiorczości wynika wprost z prawa do własności. Pius XI w encyklice „Quadragesimo anno” (1931) mówi, że „chociaż Bóg przeznaczył dobra naturalne dla całej ludzkości, to żeby spełnić swoje zadanie, muszą najpierw do kogoś należeć”. Słowa te tworzą kontekst do zaprezentowania duchowego wymiaru przedsiębiorczości na Kongresie „Europa Christi”. Z perspektywy pracy, przedsiębiorczość nabiera zasadniczej wagi, ponieważ człowiek w dużej mierze podczas swojego życia odpowiada na powołanie Boże poprzez pracę, a tę organizują przedsiębiorcy. Dlatego rechrystianizacja, którą wywołuje ruch „Europa Christi” nie może pominąć tej ekonomicznej praktycznej sfery naszego życia.

Podczas VIII sesji Kongresu „Europa Christi” przedsiębiorczość będzie punktem wyjścia do namysłu szerszego. Obejmie on relacje pomiędzy przedsiębiorcą a państwem w wymiarze formalno-materialnym. Następnie kwestię tworzenia kapitału narodowego, który ma stanowić podstawę suwerennego chrześcijańskiego współistnienia narodów. Ten makroekonomiczny wymiar zostanie wzbogacony rozważaniem na temat współczesnych wyzwań gospodarczych, jak państwo opiekuńcze i wyzwania funkcjonowania w ramach wspólnego obszaru walutowego Euro. Chrześcijańskie odrodzenie Europy musi być wielowymiarowe, w tym sensie musi się wyrazić także w sferze gospodarczej świadomości i działania, być może jest to wymiar najpowszechniejszy, bo codzienny i pospolity, a zatem bardzo istotny.

W Częstochowie 22 października 2018 roku odbędzie się sesja poświęcona w/w tematom ekonomicznym, w tym szczególności przedsiębiorczości. NOSTRA RES jest jednym ze współorganizatorów tego dnia. Sesja zostanie zakończona mszą w kaplicy MB Częstochowskiej o 15.30, którą odprawi Abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski.

PROGRAM | ZAPROSZENIE | MATERIAŁY

 

Komentowanie jest wyłączone