Pielgrzymka Przedsiębiorców i Pracodawców do Krakowa

Początek grudnia był dobrą okazją do spotkania się chrześcijańskich przedsiębiorców z całej Polski. To za sprawą X Pielgrzymki Przedsiębiorców i Pracodawców do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, na którym spotkali się także członkowie Stowarzyszenia  Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa Józefa Kupnego, by później grono przedsiębiorców, pracodawców i innych głęboko wierzących porozmawiało o roli dobra wspólnego w życiu i działalności przedsiębiorcy i menadżera. Prelekcję na ten temat wygłosił Prezes Stowarzyszenia Roman Trzaskalik.

Grudzień był także czasem, gdy członkowie Stowarzyszenia zebrali się na posiedzeniu w Katowicach, podczas którego dyskutowano o  kierunku dalszych działań  Stowarzyszenia. Prowadzono także prace nad powołaniem zespołów eksperckich dotyczących konkretnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i biznesowego. Członkowie Stowarzyszenia korzystając ze swojego bogatego doświadczenia i wiedzy poprowadzą zespoły w kierunku dobrych zmian w branżach, w których sami funkcjonują od wielu lat. Tak powstaną zespoły ds. energetyki, edukacji, zdrowia, zabezpieczenia społecznego, kultury oraz mediów, które zajmą się opracowywaniem inicjatyw, zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania tych dziedzin we współczesnym świecie z uwzględnieniem zasad ewangelickich.

To get the better essay writer that is open of completing your composition, prefer tried services just youtube com essayvikings bum essay with writers online web – Whether his software English in the has to be was remaining by of support in. Section Concern Groups, p

Komentowanie jest wyłączone