Powstało „Nostra Res”

25 czerwca 2013 roku w jednym miejscu zebrały się osoby, które swoją postawą godnie reprezentują wartości chrześcijańskie, niezależnie od branży, w której działają. W  odpowiedzi na potrzebę „policzenia się” wspólnie utworzyli Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.
Stowarzyszenie „Nostra Res” powstało po to, by budować dobro wspólne wśród swoich członków oraz działać w duchu Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego. Tworzy je grono osób, które w życiu codziennym i zawodowym starają się przestrzegać zasad płynących z Pisma Świętego. Są to nie tylko przedsiębiorcy i menadżerowie, ale także przedstawiciele nauki, kultury i mediów, którzy zgodnie z ewangelickimi drogowskazami, odnieśli zawodowy sukces i pragną się nim podzielić z innymi.
Do reprezentacji Stowarzyszenia powołano przedstawicieli biznesu: Romana Trzaskalika w funkcji Prezesa, Jacka Czecha na stanowisku Wiceprezesa, Mirosława Bobrzyńskiego w roli Sekretarza, a także reprezentującego naukę,  profesora akademickiego Floriana Kuźnika, który także pełni funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia.
Członkowie przystępują do „Nostra Res”, aby  poświęcić swój talent organizacyjny i czas dla realizacji celu budowania dobra wspólnego. Potencjał ich wiedzy i umiejętności posłużą w pracach zespołów eksperckich, które wspólnie będą dążyły do poprawy jakości funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego, nauki i biznesu. Misja Stowarzyszenia realizowana będzie poprzez organizację wykładów, konferencji i imprez kulturalnych, krzewiących postawy chrześcijańskie. Stowarzyszenie dzięki współpracy z Duszpasterstwami Przedsiębiorców i Pracodawców oraz innymi instytucjami chrześcijańskimi chce uświadamiać, szczególnie młodych chrześcijan,  jak ważną rolę współcześnie pełni chrześcijański i przedsiębiorczy lider oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. „Nostra Res” zajmie się także edukacją w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania  funduszy unijnych.

Komentowanie jest wyłączone