Talenty w Łagiewnikach

???????????????????????????????

 

W sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach 6 grudnia odbyła się 12 pielgrzymka przedstawicieli biznesu i nauki, zorganizowana przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców TALENT.

Hasłem tegorocznego spotkania przedsiębiorców były słowa Jana Pawła II „Uczynić z życia dzieło sztuki”. Według księdza Grzegorza Piątka, koordynatora duszpasterstwa tegoroczna pielgrzymka to nie tylko okazja do wspólnej modlitwy. To także podziękowanie za dotychczasową działalność duszpasterstwa, jak i okazja do refleksji nad słowami papieża-Polaka. Mszy inauguracyjnej przewodniczył metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, który podkreślał, wyjątkową i wymagającą jednocześnie rolę przedsiębiorców, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu wiąże się w sposób jasny z etyką chrześcijańską.  Ważnym z punktów programu było wręczenie nagród dla osób zasłużonych dla działalności duszpasterstwa TALENT.

Jednym z laureatów nagrody był Roman Trzaskalik, prezes stowarzyszenia NOSTRA RES, który tak definiuje chrześcijańskiego przedsiębiorcę:  „Nie różni się od innego przedsiębiorcy polskiego, poza jednym zdaje sobie sprawę, że jego powołaniem do świętości może być droga codziennej normalnej pracy, którą prowadzi w swojej w firmie (…) o ile stosuje się do zasad wynikających z Ewangelii, a bardziej do Dekalogu od przykazania 4 do 10. Uczy relacji do ludzi. Jeśli nie zastosuje się do tych zasad to wie że jest to grzech, chce wyjść  z tego, chce wynagrodzić to jest taka subtelna różnica…”. Zgromadzeni w auli Jana Pawła II wysłuchali także wykładu doktora Michała Łuczewskiego, dyrektora programowego Centrum Myśli JP2 na temat przywództwa integralnego, którego osią była postać papieża-Polaka. Na koniec organizatorzy przedstawili program na rok 2016, który przebiegać będzie pod hasłem „Reewolucja lidera. Zmieniaj biznes. Zmieniaj świat”(Jakub Kusy).

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone