Zapraszamy 15.06.2016 r. na kolejną konferencje w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, którego inicjatorami są Konferencja Episkopatu Polski oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.  Tym razem tematem przewodnim będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu czyli odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Konferencja pt. „Swoboda działalności gospodarczej a społeczna odpowiedzialność biznesu” rozpocznie się 15 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 6 w Warszawie.

Kolejna konferencja będzie kontynuacją idei, w której środowiska gospodarcze winny określić, jak w codziennej praktyce prowadzenia biznesu realizować dobro wspólne, działać w duchu Ewangelii i wykorzystywać dorobek społecznej nauki Kościoła Katolickiego.

Społeczna odpowiedzialność w biznesie to przejrzyste i etyczne postępowanie przedsiębiorców, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, zgodne z obowiązującym prawem oraz zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działalności. Poprzez organizację konferencji chcemy uświadamiać, szczególnie młodych przedsiębiorców, jak ważną rolę współcześnie pełni chrześcijański i przedsiębiorczy lider.

Równocześnie, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o  potwierdzenie uczestnictwa do 14 czerwca 2016 r. na adres e-mail: d.handy@euro-centrum.com.pl lub telefonicznie (32) 78 34 302.

Po zakończeniu Konferencji organizatorzy zapraszają na obiad.

Agenda konferencji

Zarejestruj się na konferencję za pomocą formularza

Komentowanie jest wyłączone