Zapraszamy na konferencję w kwietniu: „Encyklika Laudato Si’ inspiracją dla działań na rzecz ochrony środowiska i nowej energetyki”

26 kwietnia 2016 roku w siedzibie  Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się konferencja pt.  „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato Si’”, organizowana przez Konferencję Episkopatu Polski i Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.

W czerwcu 2015 roku została opublikowana druga encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si’, w której Ojciec Święty poruszył takie zagadnienia jak: konieczność ochrony klimatu, możliwość utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód i powietrza, odpowiedzialność za Nasz wspólny dom Ziemię.

W dokumencie tym Papież Franciszek nie tylko dokonuje dogłębnej analizy obecnego kryzysu ekologicznego, ale także podaje jego przyczyny oraz wskazuje propozycje skutecznego rozwiązania tych problemów.

Podczas konferencji zastanowimy się nad propozycjami działań w zakresie ochrony środowiska i nowej energetyki przy uwzględnieniu takich wartości jak: większa solidarność, zwłaszcza wobec mieszkańców regionów biednych i najbardziej narażonych na negatywne skutki degradacji środowiska i ubóstwa energetycznego, a także zagrożenia przyszłych pokoleń, konieczność zmiany nawyków poprzez np.: oszczędne gospodarowanie zasobami.

W Polsce treść encykliki wzbudziła duże emocje, padały nawet zarzuty o jej domniemanej antypolskości ze względu na zawarty w niej postulat zwiększenia wysiłków na rzecz powstrzymania zmian klimatu. W trakcie konferencji podejmiemy temat tego, na ile treść encykliki jest i może stać się inspiracją dla praktycznych działań społeczno-ekonomicznych w szeroko pojętej ochronie środowiska. Postaramy się  także odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób szerzej propagować idee zawarte w Laudato Si’.

Zapraszamy serdecznie!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację udziału w konferencji. REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Patryk Białas, p.bialas@euro-centrum.com.pl, tel. 663 966 040 lub w sprawach związanych z rejestracją: Ilona Ptak, i.ptak@euro-centrum.com.pl, tel. 609 643 017.

Pobierz program konferencji

baner na www

Komentowanie jest wyłączone