Zaproszenie na konferencję „Chrześcijaństwo a ekonomia”

CHaE_980x160

Drodzy Państwo!

Czas dynamicznego, a zarazem zrównoważonego rozwoju gospodarczego – jak twierdzi wielu – należy już do przeszłości. Nagłe wydarzenia, nieoczekiwane rewolucje, szybkie przemiany wymagają nieustannej uwagi. Rodzące się pytanie o kierunek obserwowanych zmian nie znajduje jednej, prostej i adekwatnej odpowiedzi.

Poszukiwanie najgłębszych przyczyn przemian gospodarczych może być właściwym punktem wyjścia do naukowej refleksji ekonomistów, filozofów, socjologów, a nawet teologów. Celem tej intelektualnej konfrontacji powinno być postawienie twórczych idei, które propagowane i pielęgnowane miałyby realny wpływ na rozwój dostępny dla każdego.

Chrześcijańską propozycją jest idea transcendentalnego pochodzenia godności osoby ludzkiej oraz idea powołania człowieka do twórczego przekształcania świata. Współcześnie wyrażona została w myśli personalistycznej św. Jana Pawła II oraz gestach solidarności z ubogimi papieża Franciszka. Właściwie zrozumiana może być atrakcyjną propozycją dla świata, płaszczyzną dialogu przedstawicieli różnych religii i światopoglądów.

Zapraszamy środowisko naukowe, świat biznesu oraz wszystkich odpowiedzialnych za kształt życia gospodarczego na konferencję „Chrześcijaństwo a ekonomia”. Ufamy, że z udziałem zagranicznych gości w gronie prelegentów w wyjątkowej atmosferze Pałacu Książąt Lubomirskich, gdzie swoją siedzibę ma Uniwersytet Ekonomiczny, umocnimy się w przekonaniu, że to samego człowieka należy uczynić punktem odniesienia zachodzących zmian.

W imieniu organizatorów serdecznie Państwa zapraszam do udziału w konferencji.

dr Artur Pollok
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Ulotka z programem konferencji

Komentowanie jest wyłączone