Bus darów dla Szepetówki

Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną podczas ostatniego Wieczoru Kolędowego, w czwartek 11 stycznia 2024 do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum przyjechali wolontariusze z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Szepetówce na Ukrainie. Po to, by odebrać dary zebrane w ramach akcji pomocy rodzinom z Ukrainy.

Podczas spotkania, na ręce ojca Piotra przekazaliśmy żywność zebraną dzięki zaangażowaniu i szczodrości osób i firm skupionych wokół Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum i  Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NostraRes. Razem udało nam się wypełnić artykułami żywnościowymi, o które apelowali ojcowie bernardyni całego busa.

W parafii i w całym rejonie Szepetówki mieszka dużo polskich rodzin. Obecnie wspólnie z nimi zamieszkuje mnóstwo uciekinierów z Donbasu i innych rejonów Ukrainy objętych ciężkimi walkami.Wśród nich są wojenne wdowy z dziećmi, osoby w podeszłym wieku, inwalidzi i nieletni, którzy znaleźli tymczasowe schronienie w Szepetówce.

Pomoc udzielana jest również stałym mieszkańcom parafii pozbawionym z powodu wojny środków do życia  oraz żołnierzom walczącym na froncie.

W imieniu obdarowanych pięknie dziękujemy za przyłączenie się do akcji!

Komentowanie jest wyłączone