Ekonomia w kontekście „Europa Christi” – podsumowanie konferencji

Ekonomia w kontekście „Europa Christi” – takie hasło przewodnie towarzyszyło ostatniej sesji II Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi”, która 22 października odbyła się w auli redakcji tygodnika „Niedziela” w Częstochowie. Wśród prelegentów nie zabrakło osób związanych ze Stowarzyszeniem „Nostra Res”.

Myślą przewodnią II Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” była wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II. Kongres rozpoczął się 14 października 2018 na Jasnej Górze, a w dniach 15-22 października gościł w Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi, Częstochowie i Krakowie. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele rządu i parlamentarzyści, biskupi z Polski i Europy, znawcy katolickiej nauki społecznej.

Podczas częstochowskiej sesji, ks. Ireneusz Skubiś, moderator i twórca ruchu „Europa Christi” oraz organizator Kongresu zaznaczył, że „ potrzebne jest zamyślenie, głęboka refleksja nad tym, aby w Europie zostały zachowane wartości podstawowe, Dekalog”. Wskazał też na solidarność myślenia, solidarność idei i przypomniał, że piękno zbawia świat. „A to jest piękno Ewangelii, piękno kultury chrześcijańskiej” – podkreślił ks. Skubiś.

Włodzimierz Rędzioch, korespondent „Niedzieli” z Rzymu przypomniał, że dla „Jana Pawła II każde spotkanie z człowiekiem było wielkim darem. Duszpasterskim celem pontyfikatu było doprowadzenie każdego człowieka do osobistego kontaktu z Bogiem. Jan Paweł II był pasterzem globalnym. Od samego początku identyfikował się z posługa św. Piotra”.

Ks. Grzegorz Piątek SCJ, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT podejmując temat: „Indywidualny i społeczny wymiar odpowiedzialności przedsiębiorcy” podkreślił, że „bycie przedsiębiorcą to autentycznie ludzkie i chrześcijańskie powołanie”, a przedsiębiorcy stanowią filar ładu społecznego.

Ksiądz Piątek przywołał też słowa amerykańskiego teologa i intelektualisty Georga Weigela o tym, że „w trzecim tysiącleciu bogactwo pochodzi z ludzkiego umysłu”.  „W pracy przedsiębiorcy potrzebne jest dobrze uformowane sumienie, aby firma była także miejscem ewangelizacji” – dodał.

Ksiądz dr Przemysław Król SCJ, duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT podjął temat sprawiedliwości proceduralnej oraz relacji przedsiębiorcy z administracją podatkową. Pytał o skuteczność administracji i wskazał na zasadę personalizmu. Mówiąc o stosunku administracji podatkowej wobec podatnika ks. Król przypomniał, że „państwo powinno budować zaufanie i umacniać moralność podatkową”.

Z kolei dr Henryk Siodmok, prezes Zarządu Grupy ATLAS skupił się nad sprawiedliwymi podatkami w duchu chrześcijańskim. Zaznaczył m.in., że „bez nauczania społecznego Kościoła nie byłoby przedsiębiorczości”. Wskazał na prawo własności, które zawiera w sobie zarządzanie i eksploatowanie.

Mówiąc o wartościach w oparciu, o które mają działać przedsiębiorcy dr Henryk Siodmok wymienił wiarę, która wymaga aktywności.

Na zakończenie Kongresu Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze przewodniczył abp Wacław Depo metropolita częstochowski. „Dzieło Kongresu „Europa Christi” składamy na ołtarzu Maryi” – mówił na początku mszy św. abp Depo.

Źródło: ekai.pl

Komentowanie jest wyłączone