KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

26 października 2017 r. w Państwowym Instytucie Badawczym odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”. Do współpracy przy tym wydarzeniu zaproszono również Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów Nostra Res. W imieniu organizatorów zapraszamy do Józefowa pod Warszawą.

Misja konferencji:

Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu opracowywania planów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Cel konferencji:

Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki.

Tematyka konferencji:

Konferencja będzie miała charakter panelowy, podczas których poruszone zostaną aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych.

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz pięciu sesji naukowych:

PANEL DYSKUSYJNY – „CYBERBEZPIECZEŃSTWO RP 2017”

Panel biznesowy – sektor bankowy / sektor telekomunikacyjny
II. Ochrona informacji oraz danych osobowych w aspekcie RODO. Bezpieczeństwo danych w sektorze prywatnym i publicznym
III. Prawne ramy organizacji i funkcjonowania cyberprzestrzeni
IV. Ochrona infrastruktury energetycznej przed cyberatakami
V Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo obywateli
Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Dodatkową atrakcją w przerwie obiadowej będzie możliwość wzięcia udziału w pokazie: „DEMONSTRANCJA MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWOYCH”.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Rzeszowski, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach, Klub Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.

Wszelkie informacje na temat konferencji dostępne są na: https://sites.google.com/site/bezpieczenstwo10wsge/home 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: konferencje.bezpieczenstwo@wsge.edu.pl lub telefonicznie: (22) 780 10 07 w. 17 |(22) 789 19 03 w. 17.

Komentowanie jest wyłączone