Wspieraj Nową Ewangelię! Przyjdź na koncert!

W imieniu Fundacji Światło Życie serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, ale i wsparcia Ekumenicznego Koncertu Rodzinnego „Bądź jak Jezus”, który organizowany jest w maju w Mysłowicach pod hasłem „Jan Paweł II – Duma Polaków”.

Już niebawem 27. kwietnia 2014 r. Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym. Z tej okazji to właśnie Papieżowi Polakowi poświęcono najbliższy koncert, który odbędzie się 1 maja w Mysłowicach. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, a jednocześnie przedsiębiorcą, i chciałbyś, aby młodzi ludzie żyli z zasadami, a Rodziny były mocne… Jeżeli chcesz wspierać i pomagać, tworzyć dobro – przyłącz się do wsparcia koncertu!

Fundacja Światło życie od 4 lat organizuje największy w Polsce Ekumeniczny Koncert Rodzinny „Bądź jak Jezus“, który gromadzi uczestników z całego kraju. W czterech jego edycjach wzięło udział ponad 70 000 widzów. Ideą Koncertu jest budowanie jedności w wymiarze chrześcijańskim, rodzinnym i społecznym. Chrześcijanie muszą nauczyć się mówić o chrześcijaństwie bez kompleksów i zahamowań. Ewangelia Jezusa to najcenniejszy skarb dla każdego człowieka. Jezus ukazuje pełny sens życia!

Koncert „Bądź jak Jezus“ jest finansowany przez osoby prywatne. W celu zapewnienia części stałego finansowania Koncertu Fundacja poszukuje 200 przedsiębiorców – osób, które zadeklarują coroczne wsparcie Koncertu kwotą 1000 zł i przekażą ją na konto Fundacji „Światło – Życie“.

Wszystkie osoby pracujące przy organizacji koncertu pracują społecznie. Zapraszamy do wsparcia Koncertu i współpracy. Więcej informacji udziela Fundacja „Światło-Życie” przy ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice, tel. 665-606-661 i 32 251-88-20, e-mail: fundacja@badzjakjezus.pl. Zapraszamy na stronę www.fundacja.oaza.pl oraz www.badzjakjezus.pl.

Komentowanie jest wyłączone