Z radością, w modlitwie – przygotowania do Pielgrzymki Przedsiębiorców

Spotkaniem organizacyjnym u księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, rozpoczęliśmy przygotowania do tegorocznej Pielgrzymki Przedsiębiorców. Jej finał odbędzie się 18 czerwca 2023 na Jasnej Górze. 

W tym roku przedstawiciele biznesu, pracodawcy, osoby samozatrudnione i wszyscy, którzy odczuwają potrzebę bliskości i gromadzenia się wokół pielgrzymkowej idei, przybędą do Jasnogórskiej Matki już po raz piąty. Tematem przewodnim spotkania będzie hasło: Przedsiębiorcy! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!. Jego celem jest kierowanie ku głębszemu rozumieniu radości. Szczególnie w czasach zawirowań i trudności, których doświadczają przedsiębiorcy.

Takie decyzje zostały podjęte podczas spotkania komitetu organizacyjnego pielgrzymki, które na zaproszenie JE księdza arcybiskupa Józefa Kupnego – inicjatora wydarzenia, odbyło się 26 stycznia we Wrocławiu. Wzięli w nim udział przedstawiciele Duszpasterstwa TALENT i Stowarzyszenia NOSTRA RES.

Zamiarem organizatorów jest, by wspólna modlitwa podczas Pielgrzymki dodała przedsiębiorcom sił do działania, a spotkanie pogłębiało poczucie wspólnoty i przynależności. Dlatego ważnym i wzmocnionym aspektem najbliższej pielgrzymki będzie integracja i networking obecnych na miejscu osób i organizacji katolickich przedsiębiorców. Do ich licznego udziału serdecznie zapraszamy.

Szczegóły organizacyjne będą dostępne na stronie wydarzenia https://pielgrzymkaprzedsiebiorcow.pl/ .  

Komentowanie jest wyłączone