Walne Zebranie Członków Nostra Res

30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „NOSTRA RES”. Spotkanie przeprowadzono w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy komunikacji elektronicznej.

Do najważniejszych punktów porządku obrad należy zaliczyć podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej oraz sprawozdania finansowego za rok  2019.  Przedstawił je Roman Trzaskalik, prezes Stowarzyszenia Nostra Res, wybrany również na przewodniczącego Posiedzenia.  Jego uczestnicy wysłuchali i zatwierdzili przedmiotowe sprawozdania, a także udzielili absolutorium członkom organów Stowarzyszenia z wykonywania ich obowiązków za rok 2019.

Spotkanie było również okazją do rozmów o programie i planach Stowarzyszenia na rok 2020. Tu oprócz wielu postulatów i ciekawych inicjatyw pojawiła się jednoznaczna deklaracja o przygotowaniach do II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przedsiębiorców na Jasną Górę. Wydarzenie, ponownie prowadzone pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Józefa Kupnego i współorganizowane przez Duszpasterstwo Talent, będzie miało miejsce 4 października 2020. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

Komentowanie jest wyłączone